Bylo - nebylo jedno hádě… Štěpán Bartoš a Viktor Mrázek, tercie

Bylo nebylo jedno mládě, na Gymnáziu hádě! Bylo z vajíčka, ale mělo svého tatíčka (Štěpána) a strýčka (Viktora)! Užovka červená (Elaphe guttata), spíše však barevně skvrnitá. To hádě, ta užovka – a přitom ten Alfréd (jméno její - jeho!). V malém terárijku žilo, žila, žil – myšky živé i zmrzlé žralo, žrala, žral! Rostlo, rostla, rostl – do metru chybí nemnoho!

Studentstvo ctí charitu – světluškuje, bílopastelkuje, hvězdicuje a kopretinkuje proti rakovině, podporuje Haiťánka, a ecce! I o Alfréda se postarali vzdělanci mladí! Terárium bylo malé, nebylo již vhodné…; had děkuje za nové bydlo, v němž má i neptačí bidlo, obě by/idla mu svědčí. Alfréd si hoví v gymnaziálním hadím doupěti!

To je vyprávěnka, ne pohádka – bajka o malém hadovi!