Bylo – nebylo Jiří Pavelka, 3. C

Srdce v ohni – spalující žár,

slzy tančí na tváři,

zneužitý lásky dar,

slzy ztrácejí se v polštáři.

 

Z ticha křik a bolest z prázdnoty,

noc bez měsíce, plná temnoty,

úzkost snáší velmi těžce,

zničí život velmi lehce.

 

Roucho žalu překrylo jí tvář,

pomatená, bez rozumu,

mrtvá klesla na polštář.

 

A tak zhasla další svíce,

nad hrobem pláče květina.

Prosím Vás, již nikdy více,

nna byla nevinná.

 

Ve stínu Jeruzaléma purpurová řeka pramení,

a kdo vysvětlí dítěti mrtvému,

že položilo život při svatém tažení?

 

Ve znamení kříže svatého

umřely jich tisíce…