Fenomén jménem homeopatie (esej)

Dnešní doba nabízí stále větší a větší množství alternativních postupů v medicíně, jako jsou například akupunktura nebo lidové léčitelství. Jedním z nejzvučnějších pojmů je však homeopatie.
Homeopatie se dívá na člověka jako na psychosomatický celek a věří, že nemoc vzniká narušením jakéhosi energetického systému organismu, který se potom homeopaté snaží uvést opět do rovnováhy.
Homeopatie funguje na principu léčení podobného podobným. To znamená, že látka, která by ve větším množství vyvolala u zdravého člověka určité symptomy, má v naprosto nepatrném množství účinky zcela opačné. V praxi vám tedy léčitel na nespavost doporučí kofein a na otravu olovem malé množství olova. Dále pak využívá ředění látek a tzv. potenciace. Zakladatel homeopatie Samuel Hahnemann zastával poměrně zarážející názor, že čím více zředěná účinná látka je, tím silnější má účinky. Zjistil také, že nestačí preparát pouze ředit, ale musí se i potenciovat tzv. energickým potřepáním, čímž prý dodá léku vnitřní energii. V 19. století tento postup snad mohl dávat Hahnemannovi smysl. Pozoruhodné však je, že se tato metoda používá dodnes. A to ve velkém. Použiji řeč čísel a vysvětlím vám absurditu onoho ředění. Jako příklad mi poslouží snad nejznámější homeopatikum s obchodním názvem Oscilococcinum, vyráběné francouzským farmaceutickým gigantem, společností Boiron. Tento lék používá ředění 200 CH, což znamená, že na jedinou molekulu účinné látky připadá 10400 molekul ředidla. Pro představu bychom museli 10321krát spolknout celý Vesmír, abychom do sebe dostali jedinou částečku léku. Rád bych ještě uvedl, že „Oscilo“ je vyrobené z jater a srdce kachny pižmonky velké, čili z látek, které nemají žádný léčebný účinek. Této kachně se z recese začalo říkat zlatá, protože výrobci v podstatě stačí jedna a už mu vynesla zisk v řádech desítek miliónů dolarů.
Homeopaté se však odvolávají na kvantovou fyziku a na jev, kdy si voda uchovává určité informace o látce, se kterou přišla do styku, a může tím pádem přenést onu informaci do organismu. Tento jev vskutku existuje, ale pouze miliontinu miliontiny sekundy, což je zanedbatelné, a v důsledku vylučující jakékoliv homeopatické účinky. A homeopaté stále oponují tvrzením, že jejich léky pracují dosud nepoznaným mechanismem. Uvádějí pouze různé předpoklady, které ale spíše zní jako alchymie.
Jak ale vysvětlíme ohlasy mnohých lidí, kteří tvrdí, že jim na rozdíl od západní medicíny homeopatie pomohla navzdory faktu, že v podstatě konzumují kuličky z laktózy a sacharózy bez jakékoliv účinné látky?
Argumentuji tím, že homeopatie účinkuje pouze na psychiku člověka, a to dvojím způsobem. Prvním je přístup samotných homeopatických lékařů, který je na rozdíl od mnoha tradičních lékařů milý, vstřícný a zaměřuje se na pochopení pacienta jako celku. Sezení s homeopatem trvá i hodinu, má formu pohovoru, kdy se homeopat věnuje všem pacientovým problémům a snaží se najít jejich příčinu. To se pochopitelně lidem líbí a v takovém setkání nalézají psychické zklidnění, uvolnění, které se logicky pozitivně projeví na těle. S nadsázkou lze říci, že homeopat je v podstatě jakýsi psychoterapeut.
Druhou příčinou fungování homeopatik je placebo efekt, kdy pacient věří, že je léčen, a opravdu dochází ke zlepšení jeho stavu. Zde také platí, že tělo následuje psychiku.
Homeopatie je veliký byznys fungující na nevědomosti lidí. Největší farmaceutická společnost vyrábějící homeopatika Boiron jen loni vydělala přes 500 miliónů dolarů.
Dokud si lidé homeopatií léčí rýmu, modřinu nebo vyrážku, nic zas tak vážného se neděje. Problém nastává tehdy, když alternativní medicína zaslepí člověka trpícího rakovinou, který místo včasně návštěvy lékaře setrvává v přesvědčení, že si pomůže sám nebo ho vyléčí nějaký šarlatán. Tragický následek snad ani nemusím zmiňovat.
 
Březen 2014