Matematická pohádka Anna Borková, 3. C

Bylo – nebylo jedno malé Gymnaziální království. Tato říše měla rozvážného a spravedlivého krále, organizačně schopnou první dámu a spoustu vzdělaných rádců a kultivovaných dvorních dam… Většinu obyvatelstva tvořili poddaní!

Všichni zde žili spokojeně, svorně, až…?! V jednom z rádců zakuklen byl mocný a záludný čaroděj. Rád poddané trápil trigonometrickými vzorci a zadával jim ty nejsložitější příklady, nemající snad řešení… nesplnili-li požadované, tvrdě byli trestáni!

V pololetí a na konci školního roku se čaroděj proměnil ve velkého a děsivého draka, jenž ty méně bystré chtěl z království vykázat (anebo sežrat)!

Jedna děvečka však jeho drápiskům vzdorovala! Strastiplnou cestou, anabází studia a poznání! Doprovázel ji moudrý pocestný Google, ale i kořenářka Wikipedie!

A jaký je konec? Zeptejte se děvečky!