Bylo – nebylo vědomí?! Vojtěch Ondryáš, 3. C

Žijeme. Každý z nás žije svůj každodenní shon, prožíváme dobré i špatné, uspokojujeme své biologické potřeby… A málokdo si uvědomuje, že naše Vědomí, naše svobodná mysl je snad nejúžasnější existence celého Vesmíru. Říkám si, zda Vědomí není druhem prapodstaty Kosmu?!

Bylo Vědomí při zrození Vesmíru?! Jak je možné, že jsou všechny fyzikální jednotky navoleny právě tak, aby existoval Člověk, respektive Život?! Vždyť by stačilo tak málo – např. aby síla elektromagnetická byla slabší než gravitační… Pohroma! Nikdy by nevznikly atomové obaly, tudíž by všechna hmota Vesmíru byla soustředěna do atomových jader a všechny prvky by měly totožné vlastnosti…Naštěstí je tomu jinak – elektromagnetická síla je o 10 na 43. silnější než gravitační, elektrony v obalech vesele tvoří fyzikální a chemické vlastnosti prvků, a Příroda je proto tak nádherná a dech beroucí!

Jsme tedy důsledkem tzv. antropického principu a jistého druhu multiversa…

Je Vědomí vpleteno do základů Vesmíru?! Šílené myšlenky mě iritují… O lidském mozku víme např. to, že je řízen elektrickými impulsy – velmi „běžně“! Proč by tedy Vědomí nemohlo bát běžné, dokonce nezbytné v celém Kosmu?!

Mnozí mi zajisté oponují tím, že k Vědomí je potřeba Život! Polemizuji – je známo, že pokud pohlížíme na Vesmír pomocí tzv. strunové teorie, nic není tak, jak se jeví na první pohled… (tedy „žijeme ve čtyřrozměrném časoprostoru, ale dle strunové teorie je rozměrů jedenáct! Částice pak nejsou bodové, hmotné koule, ale struny, jež se v prostoru vlní a pohybují tak, že připomínají bodovou částici s určitými vlastnostmi)!

Proč by tedy Vědomí nemohlo být hlubokou podstatou Vesmíru, aniž si to uvědomujeme?!

Hlodají ve mně myšlenky na tak mystickou, mocnou, záhadnou a pochopení unikající entitu. Mám pocit marnosti, neboť lidská bytost – přes všechnu vyspělost, přes všechen pokrok – mé dilema nevyřeší a mou otázku Vědomí a Vesmíru nezodpoví…